A sample site
The amazing payoff goes here

Nieuws

Discriminatie Horeca nog steeds een probleem

30 november 2016

Op zondag 27 november werd in het tv-programma Undercover in Nederland aandacht besteed aan discriminerend deurbeleid in de horeca.

Door middel van steekproeven met ‘mystery guests’ met verschillende etnische achtergronden werd in een aantal steden getoetst of afkomst en huidskleur bepalend zijn voor de toegang tot uitgaansgelegenheden. Jongens met een Marokkaanse achtergrond en jongens met een donkere huidskleur werden meerdere malen geweigerd omwille van hun etniciteit.

Bij de meldpunten van de antidiscriminatievoorzieningen komen regelmatig meldingen binnen over weigeringen bij horecagelegenheden. Maar het aantal meldingen geeft echter geen reëel beeld van het aantal voorvallen. Uit gesprekken met jongeren en jongerenwerkers blijkt dat onterechte weigeringen in het uitgaanscircuit veel vaker voorkomen dan dat ze gemeld worden. Redenen die genoemd worden om niet te melden zijn bijvoorbeeld: “je wilt zo’n ervaring niet nog erger maken door er nog meer negatieve energie in te stoppen”, of: “melden helpt toch niet, want portiers voeren achteraf altijd een andere reden aan waarom je geweigerd bent”.

Ook weten mensen vaak niet dát je dit kunt melden bij een antidiscriminatiebureau.

Mocht je zelf discriminatie bij deurbeleid ervaren, dan roepen wij je op dit te melden via het meldformulier op deze website.

Zo help je in kaart te brengen bij welke horecazaken dit gebeurt en kan die gelegenheid daarop aangesproken worden. Melden kan echt wel helpen!

Written by admin_discriminatie on Monday December 5, 2016
Permalink -

« Discriminatiemelder -