A sample site
The amazing payoff goes here

Waarom melden?

Je voelt je gediscrimineerd. Of je ziet dat een ander gediscrimineerd wordt. Wat doe je dan? Je kunt het negeren, maar voelt dat écht goed? Melden heeft altijd zin: Voor jezelf. Je kunt bijvoorbeeld advies krijgen van het onafhankelijke antidiscriminatiebureau in jouw gemeente of aangif…

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -

Hoe kun je melden?

Melden van discriminatie kan op een aantal manieren: bij het onafhankelijke antidiscriminatiebureau in je gemeente. bij de politie; bij het College voor de Rechten van de Mens; bij het speciale meldpunt voor discriminatie op internet (MiND).

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -

Discriminatiemelder

Er bestaat ook een app waarmee je eenvoudig en snel aan het antidiscriminatiebureau kunt laten weten als je je gediscrimineerd voelt of als je getuige bent van discriminatie. De app Discriminatiemelder is kosteloos te downloaden voor Apple en Android.

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -