A sample site
The amazing payoff goes here

Projecten

Meld discriminatie altijd!

Wat is het probleem?

Veel ervaren discriminatie wordt niet gemeld, terwijl het wel vaak voorkomt. Hierdoor is het probleem niet goed zichtbaar voor instanties die zich ervoor inzetten discriminatie en racisme tegen te gaan. Hoe vaak komt het voor? Waar komen mensen in aanraking met discriminatie en racisme? Welke gevolgen heeft discriminatie voor de mensen die hiermee te maken krijgen? Antwoorden op dit soort vragen zijn belangrijk om te kunnen zorgen dat discriminatie op een gerichte manier wordt aangepakt. Daarom is het belangrijk dat ervaren discriminatie wordt gemeld. Voel u gehoord en welkom en meld uw klacht!

Face-2-Face project

Om de meldingsbereidheid van discriminatie te verhogen is het Face-2-Face project dit jaar uitgevoerd. In samenwerking met vier migrantenorganisaties zijn in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht projecten georganiseerd waarbij het melden van discriminatie centraal stond. Bij elk van deze bijeenkomsten waren ook antidiscriminatiebureaus en Het College voor de Rechten van de Mens aanwezig. In elk project is voorlichting gegeven over het belang van het melden van discriminatie en waar men met klachten terecht kan. Benieuwd wat hierover is gezegd? Klik dan op één van onderstaande filmpjes om een impressie te krijgen:

Face-2-Face, Venlo, Inspraak Orgaan Turken (IOT).
Face-2-Face, Amsterdam, Surinaams Inspraak Orgaan (SIO).
Face-2-Face, Utrecht, Stichting Marokkaanse Nederlanders (SMN).
Face-2-Face, Rotterdam, Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN).

Waar kun u terecht met discriminatieklachten?

Waar discriminatie gemeld kan worden is vaak nog onduidelijk. Hieronder staan 4 belangrijke organisaties waar klachten kunnen worden gemeld. Hier wordt ook kort bij vermeld met wat voor soort klachten u hier terecht kunt. Ieder van deze organisaties kan u ook doorverwijzen als u met de klacht niet bij hen terecht kan.

Antidiscriminatiebureaus
Deze regionale bureaus geven informatie over wetgeving of adviseren over wat u met de discriminatie ervaring kunt doen. Ook kunnen zij bijvoorbeeld helpen bij het doen van aangifte bij de politie of in gesprek gaan met een werkgever.

In Nederland bestaat er een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus. Contact opnemen kan per telefoon, mail of per brief. Daarnaast kunt u ook langsgaan bij het bureau. Om het melden nog makkelijker te maken is er een app ontwikkeld, hiermee kan discriminatie gelijk worden gemeld en komt deze melding terecht bij een antidiscriminatiebureau in de regio waar de melder woonachtig is. De app heet ‘discriminatie melden’ en kan worden gevonden in zowel de Iphonestore als de Androidstore.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.discriminatie.nl

Het College voor de Rechten van de Mens
Voor het melden van klachten bij Het College moet de klacht gaan over discriminatiekwesties op school, werk, wonen, winkelen, uitgaan en/of sport. Hier gaat het om bijvoorbeeld afgewezen worden voor een sollicitatie of stage. Denk bijvoorbeeld ook aan discriminatie bij deurbeleid van clubs.

Wilt u weten of u met uw klacht een procedure kan starten? Of misschien eerst weten of er nog andere oplossingen zijn? Of alleen melding doen van een geval van discriminatie? Bel dan Het College: 030 8883888 (iedere werkdag van 10.00-16.00) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Hoe verloopt een procedure precies? Zodra de klacht binnen is kijkt Het College of het de klacht mag behandelen. Als dat zo is wordt een onderzoek gestart. Dit is kosteloos voor de melder. In het onderzoek stelt Het College aan de persoon of organisatie waartegen de klacht is ingediend vragen over het probleem. Het College moet namelijk precies weten wat er gebeurd is om te kunnen vaststellen of er gediscrimineerd is. Na het onderzoek is er een zitting waarbij er Collegeleden (een soort rechters) aanvullende vragen stellen aan zowel de melder van de klacht als de persoon of organisatie waartegen de klacht is ingediend. Hierbij kan een advocaat worden meegenomen, maar dit hoeft niet. Antidiscriminatiebureaus voorzien ook in gratis bijstand bij dit soort zittingen. Op basis van het onderzoek en deze zitting wordt dan binnen maximaal 6 maanden een oordeel gegeven of er wel of niet is gediscrimineerd. Dit oordeel is niet bindend, wat betekent dat Het College bijvoorbeeld geen boetes op kan leggen of schadevergoedingen kan afdwingen. Het oordeel wordt wel op de website gezet waarbij de naam van de organisatie waartegen de klacht is ingediend. Organisaties zitten uiteraard niet te wachten op reputatieschade en met naam worden genoemd als een organisatie die heeft gediscrimineerd zet toch in veel gevallen aan tot actie. Dit kan lopen van het aanbieden van excuses, het toch nog aanbieden van een baan, of schadevergoedingen. In 75% van de organisaties wordt er actie ondernomen nadat er een oordeel is uitgekomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.mensenrechten.nl

De Nationale Ombudsman
Voor het melden van klachten over de overheid kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman. Heeft u bijvoorbeeld klachten over de politie, de provincie, het UWV, of de SVB of particuliere instellingen die een overheidstaak uitoefenen zoals bijvoorbeeld het CBR (bv rijbewijzen) dan kunt u deze organisatie inschakelen.

U kunt de Nationale Ombudsman bellen: 0800 – 33 55 555 (werkdagen van 9.00 tot 17.00) of een klacht indienen via de website: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/criteria. Wilt u liever een klacht per post sturen dan kan dat ook (gratis): Antwoordnummer 10870, 2501 WB Den Haag. Zij zullen dan samen met u bekijken wat er kan worden gedaan of u anders doorverwijzen zodat uw klacht goed terecht komt. Op de website kunt u bijvoorbeeld ook voorbeeldbrieven vinden voor het schrijven van een klachtenbrief of een bezwaarschrift naar organisaties. Er zijn algemene brieven maar ook meer specifieke bijvoorbeeld op het gebied van wonen of werk en inkomen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.nationaleombudsman.nl

Politie
Als u bent lastig gevallen, uitgescholden, mishandeld of erger, dan kunt u aangifte doen bij de politie. Hierbij gaat het om strafvervolging. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0900-8844 of via het online contactformulier. Uiteraard kunt u ook langsgaan bij uw plaatselijke politiebureau. Bij de politie kunt u niet alleen aangifte doen, maar ook een melding maken als slachtoffer of getuige. Dit kan ook anoniem: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldpunten/meldformulier-discriminatie.html.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.politie.nl

Download hier de brochure

Written by Admin on Friday September 25, 2015
Permalink -

« Discriminatie in de wet - Deltaplan tegen Discriminatie »