A sample site
The amazing payoff goes here

Wat is discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Dan kun je denken aan afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of chronische ziekte. Als iemand bijvoorbeeld wordt afgewezen voor ee…

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -

Waarom is discriminatie verboden?

Wie een discriminatie-ervaring heeft, weet hoe pijnlijk het kan zijn om afgewezen te worden om wie je bent, zonder dat verder wordt gekeken naar wat je doet of kunt. Mensen die gediscrimineerd worden, kunnen zich aangetast voelen in hun menselijke waardigheid. Op het werk leidt discriminatie tot…

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Is het maken van onderscheid altijd discriminatie?

Niet alles is discriminatie. Er zijn allerlei situaties waarin het heel normaal is om onderscheid te maken tussen mensen. Iemand weigeren voor bijvoorbeeld de functie van receptionist omdat hij of zij de Nederlandse taal niet beheerst, hoeft geen discriminatie te zijn. De motivering voor de weigeri…

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Discriminatiegronden

Het kenmerk waarop iemand gediscrimineerd wordt noemen we een discriminatiegrond. In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd. Leeftijd Seksuele gerichtheid Godsdienst en levensovertuiging Ras Geslacht Nationaliteit Handicap of chro…

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Discriminatie in de wet

Artikel 1 van de Grondwet is glashelder over discriminatie: het is verboden. Artikelen in de Grondwet vormen de basis voor alle wetten en regels die in Nederland gemaakt worden. Ook artikel 1 is uitgewerkt in verschillende wetten en regels. De belangrijkste zijn de Algemene wet gelijke behandeling …

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Projecten

Meld discriminatie altijd! Wat is het probleem? Veel ervaren discriminatie wordt niet gemeld, terwijl het wel vaak voorkomt. Hierdoor is het probleem niet goed zichtbaar voor instanties die zich ervoor inzetten discriminatie en racisme tegen te gaan. Hoe vaak komt het voor? Waar komen men…

Written by Admin on Friday September 25, 2015
Permalink -