A sample site
The amazing payoff goes here

Politie

In bepaalde gevallen is discriminatie niet alleen verboden, maar ook strafbaar. Als je aangifte of melding doet bij de politie kan de dader mogelijk worden gestraft en kunnen er maatregelen worden genomen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Als je aangifte wilt doen van discriminatie, is de politie verplicht deze aangifte op te nemen.

Ben je lastig gevallen, uitgescholden, mishandeld of erger, dan kun je aangifte doen bij de politie. Je verzoekt dan om strafvervolging. Je kunt bij de politie alleen aangifte doen van discriminatie als het gaat om discriminatie wegens ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele gerichtheid of handicap.

Aangifte van een strafbaar feit doe je bij het politiebureau. Je maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 0900-8844 of het online contactformulier van de politie.

Je kunt bij de politie ook online een (desgewenst anonieme) melding doen. Hiermee stel je de politie op de hoogte van de situatie. Tenzij er een ernstig feit is gepleegd, stelt de politie dan geen onderzoek in, maar registreert je melding wel.

Meer informatie over de politie vind je hier

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

« College voor de Rechten van de Mens - Meldpunt internet Discriminatie (MiND) »