A sample site
The amazing payoff goes here

Meldpunt internet Discriminatie (MiND)

Het verbod van discriminatie geldt natuurlijk ook voor het internet, bijvoorbeeld voor teksten op sociale media als twitter en facebook, forums of websites. Uitingen op het internet die discriminerend of onnodig kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving, kun je bij MiND melden.

MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Je kunt hier online melding maken van discriminatie op het internet. MiND zal dan onderzoeken of het om een strafbaar feit gaat. Zo ja, dan verzoekt MiND de moderator of de eigenaar van de website om de uitingen te verwijderen. Als aan een (herhaald) verzoek geen gehoor wordt gegeven, dan zal MiND een aangiftedossier opstellen voor het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan dan een strafrechtelijk onderzoek starten.

Meer informatie over MiND

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

« Politie - Adressen antidiscriminatiebureau's »