A sample site
The amazing payoff goes here

Antidiscriminatiebureau

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo’n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (kortweg: antidiscriminatiebureau) heeft tot taak om personen die een klacht hebben over discriminatie onafhankelijk advies en ondersteuning te verlenen bij de afwikkeling van die klacht. Verder hebben de antidiscriminatiebureaus tot taak om die klachten te registreren, zodat de overheid weet wat er speelt op het gebied van discriminatie.

Adressen antidiscriminatiebureau's

Werkwijze van het antidiscriminatiebureau

Als je een melding doet, neemt het antidiscriminatiebureau in je buurt contact met je op. Daarbij is het mogelijk je verhaal uitgebreid te vertellen. Het bureau registreert de melding (desgewenst anoniem).

Als je dat wilt neemt de klachtbehandelaar contact op met de persoon of organisatie die mogelijk gediscrimineerd heeft. Zo hoort de klachtbehandelaar ook de andere kant van het verhaal. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Als je dat wilt, kun je ook vervolgstappen ondernemen: bemiddeling door het antidiscriminatiebureau, een procedure starten bij het College voor de Rechten van de Mens, of aangifte doen bij de politie.

Het antidiscriminatiebureau begeleidt je kosteloos bij het nemen van deze stappen. Soms verwijst het antidiscriminatiebureau je door naar een andere organisatie, bijvoorbeeld als je probleem geen discriminatie blijkt te zijn.

Ook als je getuige bent geweest van een incident, of als je wilt dat de gebeurtenis alleen maar geregistreerd wordt, kun je de gebeurtenis melden bij het antidiscriminatiebureau.

Meld- en advieslijn/meldapp

Discriminatie kun je op een aantal manieren melden bij het antidiscriminatiebureau. Je melding of klacht komt altijd terecht bij het antidiscriminatiebureau in jouw regio. Melden kan met het meldformulier, via de meld- en advieslijn op 0900 - 2 354 354 (10 cent per minuut).

Is het antidiscriminatiebureau gesloten of in gesprek, laat dan een bericht achter met je naam en telefoonnummer. Er wordt dan binnen twee werkdagen contact met je opgenomen. Lukt het niet om via dit telefoonnummer contact te krijgen met een bureau? Mail dan naar info@discriminatie.nl.

Ook is er de app ‘Discriminatiemelder' waarmee je eenvoudig kunt melden.
De app is gratis te downloaden voor Apple en Android

Antidiscriminatiebureaus behandelen geen klachten over discriminatie op internet. Voor discriminatie op internet kun je terecht bij MiND.

Waarom eerst naar het antidiscriminatiebureau?

Je kunt als je dat wilt rechtstreeks naar de politie om aangifte of een melding te doen. Ook kun je zelf om een oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze website wijst je de weg.

Maar lang niet alle gevallen van discriminatie zijn geschikt voor aangifte bij de politie. Ook is het vragen van een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens niet in alle gevallen mogelijk. En soms ben je beter geholpen met een andere oplossing. Het antidiscriminatiebureau in jouw buurt weet waar je het best naartoe kunt gaan en hoe je bijvoorbeeld een aangifte kunt voorbereiden, als dat nodig is. Antidiscriminatiebureaus zijn toegerust om de meeste klachten goed op te lossen door middel van bemiddeling of advies. Als blijkt dat advies onvoldoende is of bemiddeling niet mogelijk is, dan kan het bureau samen met jou de vervolgstappen bepalen en je daarbij begeleiden.

Privacy van gegevens

De informatie die je aan een antidiscriminatiebureau geeft, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden dus nooit zonder jouw toestemming aan iemand anders doorgegeven. Dit geldt voor informatie die je in een telefoongesprek geeft, die je op het klachtenformulier doorgeeft, of die je geeft als je met een antidiscriminatiebureau een afspraak hebt. Ook de gegevens van de persoon of organisatie die mogelijk heeft gediscrimineerd, worden door het antidiscriminatiebureau vertrouwelijk behandeld.

Heeft u een klacht over een antidiscriminatiebureau?

De landelijke vereniging van antidiscriminatiebureaus - Discriminatie.nl - wil graag dat u tevreden bent over de dienstverlening van het bureau in uw regio. Vindt u dat u niet goed wordt geholpen bij de behandeling van uw discriminatiemelding? Dan kunt u gebruik maken van de interne klachtenprocedure van het betreffende bureau. Meer informatie leest u op de website van het bureau of vraag een medewerker naar deze informatie. Als u na de interne klachtenprocedure nog steeds ontevreden bent, dan kunt u een klacht over de afhandeling van uw oorspronkelijke discriminatiemelding voorleggen aan de Externe Klacht Commissie (EKC) van Discriminatie.nl. Hoe u een klacht voorlegt aan EKC leest u in de klachtenprocedure (klik hier).

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -

- College voor de Rechten van de Mens »