A sample site
The amazing payoff goes here

College voor de Rechten van de Mens

Als je je gediscrimineerd voelt, kun je het College voor de Rechten van de Mens (het College) kosteloos vragen een oordeel te geven over je klacht. Het College kan oordelen over discriminatiekwesties op het gebied van, onder meer, werk, school, wonen, winkelen, openbaar vervoer, uitgaan en sporten.

De procedure bij het College lijkt op een rechterlijke procedure, inclusief een hoorzitting. Maar een oordeel van het College is geen strafrechtelijke veroordeling. Een oordeel van het College heeft een ander doel. Het is vooral bedoeld als een gezaghebbend en deskundig advies om partijen in een conflict bij elkaar te brengen. Wel is het zo dat de oordelen van het College openbaar worden gemaakt, inclusief de naam van het bedrijf of de organisatie waarover wordt geklaagd. Een oordeel van het College heeft vaak resultaat: de oordelen van het College worden in veel gevallen opgevolgd door de organisatie of het bedrijf dat heeft gediscrimineerd.

Wil je weten of het College jouw klacht kan behandelen of wat discriminatie is? Je kunt elke werkdag tussen 10.00 u en 16.00 u bellen naar het College (030 888 3 888) of een email sturen aan info@mensenrechten.nl.

Meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

« Antidiscriminatiebureau - Politie »