A sample site
The amazing payoff goes here

Antidiscriminatiebureau

Iedere gemeente is wettelijk verplicht om een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening in te stellen, waar burgers terecht kunnen met klachten over discriminatie. Zo’n gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (kortweg: antidiscriminatiebureau) heeft tot taak om personen die een klacht hebben ov…

Written by Admin on Wednesday July 22, 2015
Permalink -

College voor de Rechten van de Mens

Als je je gediscrimineerd voelt, kun je het College voor de Rechten van de Mens (het College) kosteloos vragen een oordeel te geven over je klacht. Het College kan oordelen over discriminatiekwesties op het gebied van, onder meer, werk, school, wonen, winkelen, openbaar vervoer, uitgaan en sporten.…

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Politie

In bepaalde gevallen is discriminatie niet alleen verboden, maar ook strafbaar. Als je aangifte of melding doet bij de politie kan de dader mogelijk worden gestraft en kunnen er maatregelen worden genomen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Als je aangifte wilt doen van discriminatie, is …

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -

Meldpunt internet Discriminatie (MiND)

Het verbod van discriminatie geldt natuurlijk ook voor het internet, bijvoorbeeld voor teksten op sociale media als twitter en facebook, forums of websites. Uitingen op het internet die discriminerend of onnodig kwetsend zijn voor groepen binnen onze samenleving, kun je bij MiND melden. MiND is …

Written by Admin on Tuesday August 18, 2015
Permalink -