A sample site
The amazing payoff goes here

Regionale Monitors Discriminatie

Regionale rapporten 2020

Over negen van de tien politie-eenheden, en over de provincie Utrecht, zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2020:

Monitor Politie-eenheid Amsterdam
Monitor Politie-eenheid Den Haag
Monitor Politie-eenheid Limburg
Monitor Politie-eenheid Noord-Holland
Monitor Politie-eenheid Noord-Nederland
Monitor Politie-eenheid Oost-Brabant
Monitor Politie-eenheid Oost-Nederland
Monitor Politie-eenheid Rotterdam
Monitor Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant
Monitor Provincie Utrecht

Project Regionale rapportage discriminatiegegevens
Met financiering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Politie werken ADV’s en politie sinds 2013 samen om discriminatiecijfers in regionale rapporten op een uniforme en daardoor vergelijkbare manier te presenteren.

2019

Over negen van de tien politie-eenh

eden, en over de provincie Utrecht, zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2019:

Monitor Politie-eenheid Amsterdam

Monitor Politie-eenheid Den Haag

Monitor Politie-eenheid Limburg

Monitor Politie-eenheid Noord-Nederland

Monitor Politie-eenheid Noord-Holland

Monitor Politie-eenheid Oost-Brabant

Monitor Politie-eenheid Oost-Nederland

Monitor Politie-eenheid Rotterdam

Monitor Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

Monitor Provincie Utrecht

2018

Over negen van de tien politie-eenheden zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2018:

Monitor Politie-eenheid Amsterdam

Monitor Politie-eenheid Den Haag

Monitor Politie-eenheid Limburg

Monitor Politie-eenheid Noord-Nederland

Monitor Politie-eenheid Noord-Holland

Monitor Politie-eenheid Oost-Brabant

Monitor Politie-eenheid Oost-Nederland

Monitor Politie-eenheid Rotterdam

Monitor Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant


In de politie-eenheid Midden-Nederland zijn jaarrapporten op lagere regioniveaus gemaakt:Andere rapporten zijn op te vragen bij betreffende ADV’s.

Verantwoordingsverslag Gooi en Vechtstreek

Andere rapporten zijn op te vragen bij betreffende ADV’s.

2017

Over negen van de tien politie-eenheden zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2017:

Monitor Politie-eenheid Amsterdam

Monitor Politie-eenheid Den Haag

Monitor Politie-eenheid Limburg

Monitor Politie-eenheid Noord-Nederland

Monitor Politie-eenheid Noord-Holland

Monitor Politie-eenheid Oost-Brabant

Monitor Politie-eenheid Oost-Nederland

Monitor Politie-eenheid Rotterdam

Monitor Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

In de politie-eenheid Midden-Nederland zijn jaarrapporten op lagere regioniveaus gemaakt:

Monitor Provincie Utrecht

Andere rapporten zijn op te vragen bij betreffende ADV’s.

2016

Over acht van de tien politie-eenheden zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2016:

Monitor Politie-eenheid Amsterdam

Monitor Politie-eenheid Den Haag

Monitor Politie-eenheid Limburg

Monitor Politie-eenheid Noord-Nederland

Monitor Politie-eenheid Noord-Holland

Monitor Politie-eenheid Oost-Brabant

Monitor Politie-eenheid Rotterdam

Monitor Politie-eenheid Zeeland-West-Brabant

In de politie-eenheden Midden-Nederland en Oost-Nederland zijn jaarrapporten op lagere regioniveaus gemaakt:

Monitor Gelderland-Zuid

Monitor Provincie Utrecht

Andere rapporten zijn op te vragen bij betreffende ADV’s.

Written by admin_discriminatie on Tuesday May 16, 2017
Permalink -

« Landelijk rapport - Monitor Arbeidsdiscriminatie »