A sample site
The amazing payoff goes here

Monitor Arbeidsdiscriminatie

In de Monitor Arbeidsdiscriminatie wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmarktmeldingen bij antidiscriminatievoorzieningen in de periode 2015-2019. Onderdeel van de monitor is een casestudy naar zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie op grond van herkomst bij werving en selectie en op de werkvloer. Hierbij is de aandacht vooral uitgegaan naar mogelijkheden en drempels die betrokkenen tegenkomen bij de aanpak van deze discriminatie. De monitor is een uitgave van Discriminatie.nl, de vereniging van antidiscriminatievoorzieningen.

Download hier de Monitor arbeidsdiscriminatie.

Written by admin_discriminatie on Wednesday April 22, 2020
Permalink -

« Regionale Monitors Discriminatie - Corona en discriminatiemeldingen in Nederland »