A sample site
The amazing payoff goes here

Landelijk rapport

Discriminatiecijfers in 2020

In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het zesde jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) samen gepresenteerd. Daarnaast zijn in de analyse ook de gegevens betrokken van andere organisaties die discriminatiemeldingen registreren, zoals het College voor de Rechten van de Mens en het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND). Dit jaar zijn voor het eerst ook cijfers over discriminatie van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman in het rapport opgenomen. Discriminatiecijfers in 2020 is tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke vereniging van ADV’s Discriminatie.nl.

Download hier het landelijk rapport:

Discriminatiecijfers in 2020 - gepubliceerd op 24 juni 2021.

Nadere informatie kunt u telefonisch verkrijgen bij Frederique Janss van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen (06 50608092) of

Mireille Beentjes van de politie (0613739957)

Meer downloads

Discriminatiecijfers in 2019

Discriminatiecijfers in 2018

Discriminatiecijfers in 2017

Discriminatiecijfers in 2016

Factsheet meldcijfers ADV's in 2016

Discriminatiecijfers in 2015

Written by admin_discriminatie on Tuesday May 16, 2017
Permalink -

« Discriminatiecijfers - Regionale Monitors Discriminatie »