A sample site
The amazing payoff goes here

Discriminatiecijfers

Mensen die discriminatie ervaren kunnen dit onder meer melden bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) of de politie. Ze kunnen ook een verzoek indienen om een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. ADV’s, politie en College registreren deze meldingen en verzoeken. Cijfermatig bekeken bieden deze registraties gezamenlijk inzicht in het soort incidenten dat zich voordoet, wie erdoor getroffen worden en op welke plekken dat gebeurt – informatie die wezenlijk is om effectief iets tegen discriminatie te doen.

Via het menu hiernaast vindt u de jaarrapporten waarin deze discriminatiecijfers gepubliceerd zijn, evenals de Monitor Arbeidsdiscriminatie die in 2020 voor het eerst is verschenen

Download hier de Toelichting discriminatiecijfers 2021.

Written by Admin on Sunday May 14, 2017
Permalink -

- Landelijk rapport »