A sample site
The amazing payoff goes here

Discriminatiecijfers

Mensen die discriminatie ervaren kunnen dit onder meer melden bij een antidiscriminatievoorziening (ADV) of de politie. Ze kunnen ook een verzoek indienen om een oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. ADV’s, politie en College registreren deze meldingen en verzoeken. Cijfermatig bekek…

Written by Admin on Sunday May 14, 2017
Permalink -

Landelijk rapport

Discriminatiecijfers in 2021 In opdracht van de Politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Art.1 voor het zevende jaar op rij het landelijke rapport over discriminatiecijfers geschreven. In dit rapport worden de cijfers van de politie en de antidiscrimina…

Written by admin_discriminatie on Tuesday May 16, 2017
Permalink -

Regionale Monitors Discriminatie

Regionale rapporten 2022 Over negen van de tien politie-eenheden, en over de provincie Utrecht, zijn er jaarrapporten over discriminatie in 2021: Monitor Politie-eenheid Amsterdam Monitor Politie-eenheid Den Haag Monitor Politie-eenheid Limburg of lees online*. Monitor Politie-eenheid Noor…

Written by admin_discriminatie on Tuesday May 16, 2017
Permalink -

Monitor Arbeidsdiscriminatie

In de Monitor Arbeidsdiscriminatie wordt een analyse gemaakt van de arbeidsmarktmeldingen bij antidiscriminatievoorzieningen in de periode 2015-2019. Onderdeel van de monitor is een casestudy naar zwangerschapsdiscriminatie en discriminatie op grond van herkomst bij werving en selectie en op de wer…

Written by admin_discriminatie on Wednesday April 22, 2020
Permalink -

Corona en discriminatiemeldingen in Nederland

De coronacrisis zorgt niet alleen voor meer saamhorigheid, het leidt ook tot discriminatie en uitsluiting van een brede groep Nederlanders. ​In het bericht 'Corona en discriminatiemeldingen in Nederland' worden de 139 corona-gerelateerde meldingen bij ADV’s in de periode januari – april 2020 nader …

Written by admin_discriminatie on Tuesday May 19, 2020
Permalink -